Magyar
* LEGÚJABB *
Eggyüttmûködés
Cikkek és vélemények

Politikai környezet

 
 
 
                                                 Magyarorzság mai napon


Az elsô világháború elvesztése után 1920-ban a Trianon-i szerzôdés keretében Magyarországnak át kellett adni:

A Felvidéket, Pozsonyt és Transkárpátiát az újonnan megalakúlt Csehszlovákiának, Erdélyt és a Bánátot Romániának, a Vajdaságot, Szlavóniát és Horvátországot Jugoszláviának, majd Burgenland nyugati részét Ausztriának. Csok a keleti része és Sopron maradt meg magyarországnak.


web dobay