Magyar
* LEGÚJABB *
Eggyüttmûködés
Maria Stader
Geza Anda
D. Fischer-Dieskau
Yehudi Menuhin
Cikkek és vélemények

Politikai környezet

 
 

 „Nekem a zene az anyanyelvem“Ezt írta Fricsay Ferenc a “Mozartról és Bartókról” c. könyvében. Így a zene volt az abszolut élettere, amelynek törvényei szerint ô élt: a zene volt az ô szellemi otthona, hazája.

Szeretet, komolyság, humor – mindenbôl neki több volt a szokásos mennyiségnél, és Fricsay nagyvonalú, néha önkéntes úri módon teremtette meg életmódját. A társadalmi élet széles for-májaban az elôtérbeli Fricsay Ferenc is képbe lép, melynek kerete minden tüzes szellemiség erôteljes vonalát teremtett meg ôbenne.

Minden vonása határtalannak tûnt: szenvedélyes, alkotó, mindent átfogó szeretete fokozta a lángot mindenkiben, aki közel állt hozzá. Erô-forrásai mindig csupa legérettebb mélység voltak: szellemileg és zeneileg is. Talán ezért volt ô mindig olyan, mintha küldetéssel jönne hozzánk. Ez az egyfajta prófétai szikra csodálatos szemében sohasem aludt ki.

Angyali komoly magatartása mellett mindig ott volt túlszárnyalhatatlan humora, amely gyakran várat-lanul szikrázott felénk, épp oly lánggal mint a komolyság.


                                                              
Zenepélda   " Csajkovszki   5. szimfóniája "                                Gustav Rudolf Sellner
                (A Deutsche Oper Berlin föigazgatója)
web dobay