Magyar

 
MÜVÈSZEK  

              A  CSALÀDBAN

Életrajz
Megtôrtént
Anekdóták
Katonazenei Egyesület
Hangász / 2015. április
Székesfehérvár
 
Richard Fricsay jun.
 1888 - 1960
Livia Dobay
 1912 - 2002
Rita Schuler
 1933 - 2006
Andras Fricsay
  szül. 1942
Ferenc von Szita
  szül. 1969
 

Életrajz


Richard Fryčay 1867 március 24.-én születik a morvaországi Kremsierben (ma Kroměříž). Ott jár a Ferenc-József-Főiskolára, ott is kezdi meg zenei kiképzését. Zeneszerzést Josef Nešvera-nál tanul, majd Olmützben végez (már tanulás közben az ottani gyalogjáró század zenei növendéke lesz). Karmesterképzése után elnyeri az állami zenetanári oklevelet is, zongora-, hegedű- és orgonasz-akon.

1888-89 a Kremsier-i Ferenc-József-zenei iskolán tanít.

1889-ben a Wesetin-i "Thonet" bútorgyár alkalmazza. Munka mellett az üzemi zenélés és a városi zenekar igazgatója lesz.

1897-ban Amalia feleségével, Mária leányával és Richard fiával Székes-fehérvárra költözik. Ott megkezdi a 40 évig tartó zenei pályafutását a magyar Hon-védségnél.

Katonai lekötelezések mellett nagy aktivitással támogatja a város zenei életét. Programjai a magyar zene ápolását, de a zenei világ-repertoire-ját is tartalmazzák. Karmestersége mellett zenét és éneket tanít az állami fő-reáliskolában és a liceumban. 1898-ban írja az akkori időben országszerte közismert Kranitz-indulót (ami a megye díszindulója lesz). A következő években egyéb zenét komponàl a Honvédség és a tűzoltóság számára: indulókat, kuruc-dal fantáziákat és verbunkosokat.

         Die Famillie in Skékesfehérvàr     

1899-ban Honvédségi zenekarával előadja Beethoven Wellington csatai szimfóniáját. (csak 1901-ben kerül sor e darab magyar szimfonikus ősbemutatójára a Budapesti Filharmonikusokkal)

1902-ben magyar állampolgár lesz, ettől kezdve a nevét Frycsay-nak írják. 1925-ben átveszi a (ma közismert) művészneve írásmódját: Fricsay.

1912-ban Nagyváradra helyezik, ott szintén növeszti a város zenei életét.

Bronzebüste in Famlienbesitz


1913-ban átköltöznek Budapestre, ahol a helyi Honvédség zenei igazgatója lesz. Több özvegységi esztendő után el-veszi Lengyel Bertát.

1914: Ferenc Károly fia születése; Honvédi századát áthel-yezik Boszniába, ahol szerb hadifogságba kerül.

1915-ben visszatér Budapastre. Katonai zenekara jóték-onysági feladatokat vállal el, majd szimfonikus hangver-senyeket ad elő világhírű művészeket kisérvén.

Koncerti utazások: Münchenbe, a Bajor Királyi udvarba, Nürnbergbe, Fürthbe, Würzburgba, Augsburgba, Regens-burgba és Passauba. Előadást tart Bayreuth-ban Siegfried Wagner és családja jelenében (egyetlen magyar Honvéd-ségi karmester, akinek ezt valaha megengedték).

A bajor királytól elnyeri a katonatiszti Keresztes kitűntetést.


1918: koncertutazások Bulgáriába és Törökországba, ahol szintén kitűntetésekkel tisztelik meg.

1920: politikai válságok után Fricsay Richard átveszi a magyar Honvédség zenei élete újra szer-vezését:

- A szakmai színvonal megőrzése érdekében sikerül elérnie, hogy csak a Lisz Ferenc akadémián végzett karmesterek alkalmazhatók a Honvéd zenekarnál. Ő saját maga példaként 1921-ben leteszi a karmesterségi vizsgát. Munkanélküli zenészek és régi Honvéd társai számára állást szerez.

- A zenekar fenntartása egyre nehezedik: sok kávéháznak be kell zárnia, az üzemben maradt sörözők anyagi állapota viszont már zenekarok alkalmazását nem enged. Európát elönti a Jazz, amelynél csupán kis együttesre van szükség.

- Fricsay szerződést köt a Budapesti Angol parkkal, nyári szabadtéri előadások érdekében. Ez a rendezvény a következő tizenöt évre színhelye lesz a legmagasabb színvonalú hangversenyek.

- Növekedik a néma filmi ipar, ami egyre több kisérő zenét igényel - ezt a piaci "hézagot" Fricsay nagy ügyességgel használja ki, amennyiben zenekara különböző formációjával lép fel Budapest legnagyobb filmszínházaiban. Ez együttesekben gyakran játszott valamennyi munkanélküli diák; csak erre az alkalomra viseltek Honvédi egyenruhát. Sokan közülük Fricsaynak köszönhették életük anyagi biztosítását.

- 1925-ben ingyen játszik a Magyar Rádióban, 1928-tól az új rádió-épületben vezényli a zenekart. Az Angol parki hangversenyek közvetítése állandó program lesz.

- 1934-ben nyugdíjba vonul (38 vezénylési esztendő és több mint 1000 rádiói hangverseny után).
Utolsó vendégfellépését 1944 április 3.-án egy légi támadás szakítja meg hirtelen.

Grab von Richard Fricsay sen. - A Budapesti ostrom és az az általános zavart helyzet lestrapálja, kimeríti. Fricsay Richárd 1945 március 16.-án hal meg.- A Honvéd mai napig tiszteli, zenei igaz-ga tojàt, a sirja gondozásaval, éves koszorúzással, mint egy zenei köszönt- éssel. Az egyesület a nevét viseli.web dobay
A  LAP  KEZDETÉHEZ