Magyar

 
MÜVÈSZEK  

              A  CSALÀDBAN

Életrajz
Megtôrtént
Anekdóták
Katonazenei Egyesület
Hangász / 2015. április
Székesfehérvár
 
Richard Fricsay jun.
 1888 - 1960

Livia Dobay
 1912 - 2002
Rita Schuler
 1933 - 2006
Andras Fricsay
 szül. 1942
Ferenc von Szita
 szül. 1969
 

Anekdóta


1918 tavaszán az osztrák-magyar hadsereg vezérkara úgy döntött, hogy Fricsay-t zenekarával hangversenyi utazásra küldi Bulgáriába és Törökországba, propaganda érdekében a Balkáni szövetséges államokban - hiszen a törököknél jól ismert és nagy tekintélyű volt a "honvéd" fogalom.

A zenekart Germanus professzor kisérte el utazásán, aki mint keletkutató a Monarchia felhatal-mazottja volt s jól ismerte az ozmán hadügyminisztert, Dzsemal pasát. Az udvari hangyverseny után Mehmed szultán személyesen adta át Fricsaynak a Medzsidie tiszti csillagot és az Omanie kitüntetést.

Viszont a legnagyobb kitüntetést, a vas-félholdat csak a fronton harcoló katonák nyerhették el. Fricsay jelezte Germanus-nak, hogy mennyire szeretné ezt a félholdat is elnyerni, s megkérte a professzort hogy szóljon Dzsemel pasának, nem tehetnének-e nála egy kivételt. A pasa, Fricsay hangversenye benyomása alatt, ezt azonnyomban meg is engedte.

Richard Fricsay in Galauniform


Dzsemal magához hívta segédtisztjét, hogy Germanus lediktálhassa neki az oklevélbe való Fricsay személyi adatait. Mikor feljött a kérdés, hogy melyik fronton bizonyította vitézségét a kitüntetendő, a mindig tréfás Germanus rövid gondolkodás után határozottan azt válaszolta: a "Gambrinus-fronton". A segédtiszt mit sem sejtve be is írta
.

Csak bennfentesek tudhadták azt, hogy Fricsay a Honvéd zenekarával naponta lépett fel a Budapesti sörcsarnokban, amit Gambrinus sörkirályról neveztek el.

Mikor Fricsay aztán átadáskor kézbe vette a kitüntetést és az oklevelet, elbosszankodott elolvasás közben.

Ugyan nem mutatta ki modorát, hanem mosolyogva meghajolt, jobb kezét rátette a kitüntetésre s közben fogcsikorgatva azt sziszegte: "Ilyet is csak ez a betyár Germanus művelhetett!"        Részlet Erkel Ferenc
       "Hunyadi" indulójából,
vezényel: id.Richárd Fricsay, 1944


web dobay